top of page

Yvonne Steur

“Ik hoop binnen CLICK. meer zicht te krijgen op hoe ik álle kinderen, uit alle lagen van de samenleving, betrek bij het cultuuronderwijs”, vertelt Yvonne Steur. Ze is leerkracht in groep 8, basisschoolcoach voor pabostudenten en icc’er op basisschool de Berk in Kaatsheuvel. Op basisschool De Veste in Waspik is ze ook basisschoolcoach voor pabostudenten.

“Bij De Berk ben ik sinds kort icc’er en ik zou graag ieder kind daar een onderzoekende houding meegeven. Het verschil in wat ze van huis uit meekrijgen aan kunst en cultuur is groot. De ene gaat ieder weekend naar een museum, de ander nooit. Ik hoop alle kinderen goede cultuureducatie te bieden”, vertelt ze.


“Mijn doel voor CLICK. is om het cultureel beleidsplan van De Berk een update te geven. Het is een De Cultuur Loper-school die halverwege het traject is. Daarom zijn we nog heel erg bezig met de visie en inhoud van het plan. Daarbij kan het helpend zijn om binnen CLICK. bij andere scholen te gaan kijken. Hoe pakken zij hun cultuureducatie aan? Hebben ze ateliers op school? Hoe doen ze dat?


Dat lijkt mij mooi”, vertelt Yvonne. “Kunst is vaak wat ongrijpbaar en soms daardoor wat lastig over te brengen in een plan. Maar het is wel heel belangrijk, dus ik wil daar mee aan de gang.”


“Ik kijk heel erg uit naar de masterclasses binnen CLICK., ik houd van theorie, slurp informatie op. Daarna kan ik hopelijk een duidelijk plan maken voor CLICK en zet ik het geleerde in de praktijk in.”

Commentaires


EINDPRESENTATIES CLICK..png
bottom of page