OVER

CLICK.

Talentontwikkelingstraject Cultuureducatie


Wat kunnen kunstvakdocenten en leerkrachten samen ondernemen om cultuureducatie betekenisvol te maken voor de kinderen van nu? Binnen CLICK. vertrekken de deelnemers vanuit hun eigen vraag en verbinden zij zich aan collega deelnemers die vanuit verschillende rollen en expertises werken aan cultuureducatie. In die verbinding ontmoeten kunst, cultuur en onderwijs elkaar.
Ze verkennen de mogelijkheden van zichzelf, van de ander en van de omgeving. De deelnemers werken in co- creatie aan hun visie en ondernemerschap: door te maken, te ervaren en te delen. Wie heeft wat in huis en waar kan verbinding gemaakt worden?

Met CLICK. bieden Provincie Noord-Brabant, Fontys Hogescholen en Stichting Cultlab, talentvolle kunstvakdocenten en leerkrachten een ontwikkeltraject aan, gericht op de vraag hoe samen cultuureducatie in én rondom de school te verstevigen.

CLICK. loopt van september 2019 t/m november 2020. Tijdens het traject worden de deelnemers begeleid door Stichting Cultlab. Daarnaast krijgen zij input van Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Fontys Hogeschool voor de Kunsten en de provinciale uitvoeringsorganisaties Erfgoed Brabant, Cubiss Brabant (bibliotheken, media-educatie en lezen) en Kunstloc Brabant (professionele kunsten, amateurkunst en cultuureducatie). Tevens zullen er masterclasses door professionals uit het werkveld georganiseerd worden.

Aanpak

Het traject bestaat grofweg uit drie onderdelen: een lerend netwerk, masterclasses en kennisdelen.
Binnen het netwerk is er ruimte voor experiment, interdisciplinariteit, co-creatie en ondernemerschap. Door middel van peerfeedback en intervisie leren de deelnemers van en met elkaar en gaan zij samen projectmatig aan het werk in de praktijk.

In de masterclasses wordt er gewerkt aan het vergroten van de eigen kennis en vaardigheden. Alle deelnemer worden uitgenodigd om collega’s uit het eigen werkveld mee te nemen naar de masterclasses.

Tijdens en na afloop van het traject delen de deelnemers hun ontwikkelingen en kennis op dit online platform, voor zowel hun directe collega’s als voor andere geïnteresseerden in de provincie.

CLICK. biedt een unieke kans voor de deelnemers om zich als talent te ontplooien, zich zichtbaar te maken in de provincie en in verbinding te staan met Fontys Hogescholen en de provinciale uitvoeringsorganisaties.

Schermafbeelding 2019-05-17 om 22.51.49.