top of page

Erfgoed Brabant | Rolf Vonk.

Interview met Rolf Vonk, medewerker educatie bij Erfgoed Brabant

Beeld: voelreplicas in het Van Abbemuseum

Tijdens CLICK. ontdekken de deelnemers in hun persoonlijke ontwikkeltraject hun eigen mogelijkheden, die van de ander en van de omgeving. Ze richten zich op hun eigen ontwikkelvraag en op de overkoepelende vraag: ‘Wat kunnen kunstvakdocenten en leerkrachten samen ondernemen om cultuureducatie betekenisvol te maken voor de kinderen van nu?’


In het traject volgen de deelnemers diverse masterclasses, waaronder die van Rolf Vonk, medewerker educatie bij Erfgoed Brabant. Rolf vertelt over zijn ervaring met de CLICK-deelnemers en hoe erfgoededucatie aansluit op dit traject.


“Het viel mij op dat de deelnemers echte doorbijters zijn. Dit is een talentklas, met talenten die zich heel nadrukkelijk verder willen ontwikkelen. Dat merkte ik meteen. Ze hebben allemaal een hele verschillende achtergrond. De ene is kunstvakdocent, de ander museumeducator, maar allemaal maken ze verbinding met elkaar en met alle vormen van cultuureducatie”, aldus Rolf. “Ze bevragen zichzelf tijdens zo’n masterclass ook: ‘Wat doen we? Wat levert het op? Wat is mijn persoonlijke leerwens?’ Ik vind dat echt knap. Iedereen werkt ook nog naast dit traject, dat is pittig, want het vraag wel wat van je om aan dit project mee te doen.” De masterclass: Erfgoededucatie en het Van Abbemuseum “In de masterclass hebben we over erfgoed en erfgoededucatie gesproken, omdat het vaak niet meteen goed te plaatsen is binnen cultuureducatie. Het heeft een wat stoffig imago, maar de deelnemers hadden al vrij snel door waar het om ging: betekenis geven”, gaat Rolf verder. “Erfgoed is niet zozeer de geschiedenis, maar wel het inleven in historische perspectieven of vaardigheden inzetten om geschiedenis te begrijpen. Het gaat over je eigen normen en waarden. En dat hadden de CLICK-deelnemers heel goed begrepen. Het is een groep met veel potentie.” “De deelnemers kregen in het Van Abbemuseum eerst een rondleiding die een beroep deed op hun zintuigen. Door te voelen of muziek te horen bij een kunstwerk, beleef je kunst op een hele andere manier”, vertelt Rolf. “Daarna kwam ik met de werkvorm ‘zachte atlas', waarbij je een locatie uitkiest die ‘gewoon’ is. Een tankstation, een wijk, een klas of een bureau, bijvoorbeeld. Het idee is om daar een paar uur te zitten en alle zintuigen hun werk te laten doen. Geuren, materialen, geluiden: alles wat je opvalt, schrijf je op. Die bevindingen verbeeld en verwoord je in een tekening.” “Die oefening hebben de deelnemers in het Van Abbemuseum gedaan. Zo onderga je het creatieve proces: onderzoeken, creëren en reflecteren. Ze mochten een plek kiezen die hen aansprak en daar de ‘zachte atlas’ op los laten”, vertelt Rolf. “In het nagesprek komt dan naar boven dat zulke observaties dus heel veel zeggen over mensen. Over je waarden en normen. Dat is erfgoed: het is bepaald vanuit je cultuur.” Betekenisgeving met erfgoededucatie “Eén van de deelnemers zei in de nabespreking: ‘Betekenisgeving hoeft helemaal niet groots te zijn, het zit ‘m juist in kleine dingen’. Dat vind ik zo mooi”, zegt Rolf. “Het is fijn om hen werkvormen mee te geven, waar ze zelf mee verder kunnen. Ik bied hen de mogelijkheid om erfgoededucatie te ontdekken en ze halen zelf uit deze masterclass wat erin zit voor hen.” “Hierna volgen nog twee masterclasses, waarin we meer ingaan op erfgoed en erfgoededucatie. Wat komt er bij kijken? En hoe ga je aan de slag met deze vorm van onderwijs?”, aldus Rolf. “De eigen leervraag moet de ruimte krijgen in dit proces, dus ik ben heel nieuwsgierig wat er nog gaat volgen. Ook gaan we in een sessie in op de culturele programma’s die er in Brabant zijn en welke werkvormen de deelnemers kunnen inzetten rondom erfgoededucatie.” “Ik vind dat de deelnemers veel lef hebben getoond en hoop dat ze dat lef behouden om hun eigen leervraag te beantwoorden. In samenwerking met hun omgeving en de groep, want dat maakt CLICK. ook sterk: zoveel diverse mensen die zo goed samenwerken.”


Comments


EINDPRESENTATIES CLICK..png
bottom of page