// Zomer 2020


“Bewuster nadenken over de stappen die ik neem binnen cultuureducatie, dat heb ik door CLICK. geleerd”, vertelt Nanette Kuijpers. Ze is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie. Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Nanette deelt haar ervaringen.


“Ik heb stappen vooruit gezet in het procesgericht werken. De stapjes zijn wel kleiner dan ik had gedacht, want de kinderen moeten ook meekomen”, vertelt Nanette. “Het liefst zou ik in september starten met procesgericht werken op mijn school, maar zover zijn we nog niet. Het team wil graag en gaat goed mee, maar ik merk dat de leerlingen nog niet gewend zijn aan zoveel vrijheid. Dat moeten we ze bij de kleuters al leren; dat het om het proces gaat en niet om het resultaat. Daar gaan we mee aan de gang.”

Procesgericht werken

“Bij CLICK. heb ik de workshop van Karin Kotte gevolgd, waarin procesgericht werken terugkomt. Ze liet zien hoe het proces in elkaar zit, wat de valkuilen zijn en hoe ik het praktisch in kan zetten in de klas”, aldus Nanette. “Die workshop heb ik ook bij ons schoolbestuur laten geven, want ik dacht: ‘Dat moeten zij weten’. Zij raakten net zo geïnspireerd als ik. Het zou mooi zijn als het hele team de workshop volgt, want mijn collega’s willen begeleid worden in het procesgericht werken. We willen kinderen zoveel mogelijk laten proeven van kunst en cultuur. Een zaadje bij ze planten voor de toekomst. Niet alle leerlingen krijgen dat van huis uit mee, dus dat geven wij graag door.”

Performance in de klas

“In mijn cluster binnen CLICK. heb ik Kim ontmoet. Zij is performance artist en heeft een performance bij mij op school gedaan. In groep 3 en 4. Dat was superleuk, maar ik merkte toen dat reflecteren daarop voor de kinderen nog een te grote stap was. Kim kwam in haar performance langzaamaan onder een kleed vandaan”, vertelt Nanette. “Daarna bespraken we met de leerlingen wat hen op viel, wat zij zouden doen en mochten ze zelf ook onder het kleed vandaan komen. Die vragen zijn ze niet gewend, dus daar kwam nog geen diepgaand antwoord uit. Na de vakantie doen we het nog een keer en dan gaan we dieper op de performance in.”

Inspiratie

“Deze samenwerking past perfect in het procesgericht werken. Kim en ik zitten allebei lekker praktisch in elkaar: we gaan het gewoon doen. We hoeven niet meteen het hele onderwijs te veranderen, maar leren van de praktijk”, gaat ze verder. “Dat vind ik het mooie aan CLICK: de ene deelnemer is heel theoretisch ingesteld en zoekt eerst alles uit en de ander is meer praktisch en gaat meteen doen. Daar krijg ik inspiratie van, van die verschillende manieren van aanpak.”

Contacten en ideeën

“Ik vind het interessant om met anderen te praten over de lespraktijk. Om te kijken waar zij staan binnen cultuureducatie en welke stappen zij zetten. Ook de externen brachten me veel inspiratie. Zo helpt Kunstloc Brabant ons bestuur de rode draad voor cultuureducatie te vinden. Ik wilde dat in eerste instantie zelf doen, maar door CLICK. heb ik geleerd dat ik het hulp kan vragen”, aldus Nanette.

“CLICK. heeft mij mooie contacten opgeleverd en die houd ik zeker in stand. De processen binnen scholen met andere deelnemers bespreken, vind ik interessant. Ik heb nieuwe inzichten en inspiratie opgedaan en kijk ernaar uit om de anderen te spreken en hun ideeën te zien.”


<< Meer verhalen van Nanette.