// November 2019


“Op de school waar ik werk, is de behoefte om meer diepgang in het kunstonderwijs te krijgen. We zijn gestart met De Cultuur Loper en daardoor zijn we al vooruitgegaan. Ik wil graag meer procesgericht werken in ons onderwijs en daarom heb ik me aangemeld voor CLICK. Ik wil me laten inspireren en daar leek dit traject me heel geschikt voor”, vertelt Nanette Kuijpers. Ze is vakdocent muziek en cultuurcoördinator in het basisonderwijs.


“Ik heb twee vragen die ik in CLICK graag zou beantwoorden. Voor mijn school: ‘Hoe kunnen we procesgericht werken implementeren in het cultuuronderwijs?’. En voor de stichting waaronder de school valt: ‘Is het mogelijk om binnen de stichting een rode draad te vinden voor cultuuronderwijs?’. Ik vraag me dan af: ‘Wat kunnen we doen binnen de stichting?’ Nu is het kunstonderwijs per school binnen de stichting vaak zo anders ingedeeld”, aldus Nanette. “Voor mij is procesgericht werken een belangrijk speerpunt. Dus: hoe komt een kind tot zijn of haar tekening? Ik wil niet vooraf al een voorbeeld laten waar het op moet lijken. Ik zou liever kijken wat het kind wil tekenen en hem of haar dan de technieken daarvoor leren”, zegt Nanette. “Meer eigenaarschap geven aan de leerlingen. Ik wil graag leren hoe je dat doet bij cultuuronderwijs.” “Bij CLICK zit ik nu bij een groepje dat zich met ‘reflecteren’ bezighoudt. Ik heb zelf nooit echt geleerd hoe je kijkt naar kunst. Dus ik wil dat eerst zelf leren en daarna kijken hoe ik dat met kinderen kan doen. Op school staan mijn collega’s heel positief tegenover deze veranderingen en vernieuwingen. Ik heb via CLICK straks heel veel gewonnen, voor mijn bestuur, mijn school, maar ook voor mezelf.”


<< Meer verhalen van Nanette.