// November 2019


"Ik merk dat scholen wel naar het museum komen met hun leerlingen, maar dit bezoek verbinden aan beeldende kunst-lessen in de klas, is een heel ander verhaal", vertelt Marika Taborsky, (museum)docent beeldende vorming en eigenaar van Kunstlab.


"Juist door de verbinding te maken met professionele kunst, zie ik kansen om op basisscholen meer verdieping in lessen over beeldende kunst tot stand te brengen. Bijvoorbeeld in een voor- en na traject bij een museumbezoek. In de praktijk maken scholen daar nog nauwelijks gebruik van." "Door mee te doen met CLICK wil ik ontdekken hoe leerkrachten hier tegen aan kijken. Want: hoe werk je als kunstvakdocent goed samen met leerkrachten in het basisonderwijs, ieder vanuit zijn eigen expertise?”, zegt Marika. “CLICK maakt het mogelijk om in contact te komen met gemotiveerde leerkrachten, die, als ze zelf ook enthousiast zijn, dat weer aan hun collega's doorgeven. Mijn vraag in dit traject is dan ook: ‘Hoe breng ik de ontmoeting met hedendaagse kunst binnen kunsteducatie tot stand?', gaat Marika verder. "Verbinding maken met anderen die net als ik een hart hebben voor cultuureducatie: is voor mij ook een reden om mee te doen aan CLICK. "De groep geeft me veel energie en dat werkt voor mij heel goed. Op welk spoor ik dan ook uitkom met CLICK.”


<< Meer verhalen van Marika.