// November 2019


“Voor mij is meedoen aan CLICK een grote motivatie om ook mijn netwerk uit te bouwen en om focus aan te brengen in mijn werk”, vertelt Laura Lijbers. Ze is docent muziek in het voortgezet onderwijs, coördineert stages op de opleiding docent muziek en leidt een kinderkoortje.“Alles wat ik doe, heeft te maken met losmaken van creativiteit bij jonge mensen”, vertelt ze. “Mijn vraag in dit traject is dan ook: ‘Hoe kunnen kunstvakdocenten en groepsleerkrachten van elkaar leren, om het kunstonderwijs voor kinderen beter te maken?’. Ik wil vanuit die twee verschillende werelden kijken, hoe ze elkaar kunnen versterken.” “In mijn functie als stagecoach heb ik veel contacten met Pabo’s en basisscholen. Voor de Academie voor Muziekeducatie zet ik een gezamenlijk stagetraject op waarbij studenten van de pabo én de opleiding Docent Muziek samen muziekles geven. Om zo van en met elkaar te leren. Mijn rol van kunstvakdocent komt ook goed van pas binnen CLICK. Alle werkvelden komen daarin namelijk samen”, gaat Laura verder. “Het spreekt mij vooral ook aan dat ik binnen CLICK met anderen in gesprek kan gaan over kunsteducatie. Ik raak geïnspireerd door anderen. Tijdens CLICK praten we met z’n allen over kunstonderwijs en dan denk ik: ‘Ja, ons vak is echt het allerleukst’.”


<< Meer verhalen van Laura.