// November 2019


“CLICK is voor mij een mooie kans om mezelf te kunnen profileren en het helpt me in mijn afstudeerstage”, vertelt Katja Corsten. Ze zit in het laatste jaar van de Pabo en doet haar afstudeer- en onderzoeksstage in het basisonderwijs.


“Mijn onderzoek gaat over creativiteitsontwikkeling in het basisonderwijs. De school waarvoor ik dit onderzoek, doe, wilde graag weten hoe creativiteitsontwikkeling gericht op cultuureducatie ook in het buiten onderwijs kan plaats vinden”, aldus Katja. “Daarin ben ik vooral theoretisch bezig en met CLICK kan ik een mooie koppeling maken naar de praktijk. Zodat ik de school echt iets kan brengen.” “Ik heb het gevoel dat we binnen CLICK met z’n allen kunsteducatie verder kunnen brengen. Die uitwisseling met anderen, verschillende verhalen van mensen, dat helpt mij verder. Ik sprak ook al leerkrachten die met kernconcepten werken, net als op mijn school. Dat is dan fijn om daarover te praten”, vertelt Katja verder. “Ik heb zelfs nieuwe bronnen voor mijn theoretisch kader getipt gekregen.” Ik hoop uiteindelijk op de school waar ik nu zit, kunsteducatie te kunnen veranderen. De visie van de school is dat 1/3 van het programma over creativiteitsontwikkeling moet gaan en dat is niet altijd het geval in de praktijk. Dat is een hele uitdaging. Daarnaast zijn het vaak nog losse lessen en zou ik wat meer structuur erin aan willen brengen. De school is al een heel eind op weg hiermee en ik zou daar in mijn onderzoek verder aan willen bijdragen.” “Zelf wil ik graag leren hoe je creativiteit bij kinderen aanwakkert en hoe je ervoor zorgt dat kinderen hun eigen talenten benutten. Daar denken we binnen CLICK dan over na en we wisselen ook uit wat onze bevindingen zijn. Wat ik bij CLICK leer, deel ik ook met mijn collega’s. Ik betrek hen graag bij wat ik onderzoek en wat het oplevert.”


<< Meer verhalen van Katja.