// Zomer 2020


“De leerkracht is als een kunstenaar; jij bent het instrument om de les te geven. Dat heeft CLICK. mij gebracht”, vertelt Cindy Rombouts. Ze is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie. Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Cindy deelt haar ervaringen.

“CLICK. heeft mijn blik verruimd en mij laten inzien dat ik op een ander niveau kan bijdragen aan cultuureducatie. Mijn leervraag ​’Hoe kan ik een betekenisvolle relatie opbouwen met scholen, zodat ik structureel kan bijdragen aan creativiteitsontwikkeling van kinderen?, is veranderd. Mijn werksituatie verandert namelijk en daardoor heb ik een andere route gekozen binnen CLICK.”, vertelt Cindy.

Duurzame relatie met leerlingen

“Ik ga na de zomer als flex-leerkracht aan de slag op een vrijeschool en start aan de het zij-instroomtraject van de vrijeschool pabo. Door de gesprekken en bijeenkomsten in CLICK. ben ik tot deze keuze gekomen. Ik wil graag een duurzame relatie aangaan met een school en de kinderen. In het begin van CLICK. was ik op zoek naar de samenwerking en ik realiseer me nu dat die in de klas zelf ligt, met de kinderen”, gaat ze verder. “Dat proces van leren en lesgeven, kan ik in de praktijk uitvoeren in mijn nieuwe baan.”

“Op de vrijeschool is veel aandacht voor kunst en cultuur en het ontwikkelen van kunstzinnige vaardigheden. Dat vind ik belangrijk. Mijn visie op het onderwijs is door CLICK. veranderd. Ik zie nu het grotere geheel, waar ik onderdeel van uitmaak”, zegt Cindy. “Dat komt echt door de verhalen van de andere deelnemers en de masterclasses die ik heb gevolgd. Ik kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de toekomstige generatie. Zo is het idee om als leerkracht te werken, gaan leven.”

Kunsteducatie integreren

Het onderwijs is zó breed, dat ik het te eenzijdig vind om alleen als kunstvakdocent aan het werk te zijn. Kunsteducatie is heel belangrijk en nu ik alle vakken ga geven, kan ik cultuureducatie overal in meenemen”, gaat Cindy verder. “Eerst bood ik beeldende kunst aan de scholen aan, maar straks kan ik beeldende kunst in alle lessen die ik geef, verweven.”

Procesgericht werken

“Ik wil een relatie opbouwen met de leerlingen, met hen het proces aangaan. Ik krijg de kans om mijn lessen te ontwerpen, uit te voeren en erop te reflecteren met ze. Dat creatieve proces is voor mij vanzelfsprekend, dat heb ik op de kunstacademie heel goed geleerd. Maar ik wil nog graag antwoord op de vraag: ‘Hoe zet ik een les in en hoe begeleid ik zo’n klas in het creatieve proces?’. Het liefst integreer ik kunst met de zaakvakken en taal, maar hoe ziet dat er dan uit? Dat moet ik onderzoeken.”

“De masterclass van Karin Kotte over procesgerichte didactiek heeft me daarbij erg geholpen. Je moet voorbij je eerste idee gaan en daarna het proces aangaan. Dan kijk je nog eens en kom je op nieuwe ideeën. Dat heeft mijn ogen geopend”, zegt Cindy. “Prikkelen, verbeelding en stimuleren, dat wil ik als leerkracht doen. Vragen stellen en kinderen in het proces meenemen. Daar zie ik een rol in weggelegd voor mij. Door CLICK. ga ik structureel in het onderwijs aan het werk. Ik heb hele grote stappen gezet.”


<< Meer verhalen van Cindy.