top of page

Chantal van Hulst

Interview februari 2024

“Waar komt mijn drive om kunstonderwijs te geven vandaan? Waarom wil ik me hard maken voor cultuureducatie en dat een goede plek geven? Die vragen kwamen in CLICK. steeds meer naar boven bij mij. Ik stapte het traject in met het idee om binnen de school waarop ik werk meer procesgerichte didactiek in te zetten, maar het bleek veel meer een moment voor mezelf”, vertelt Chantal van Hulst. Ze is leerkracht en cultuurbegeleider op basisschool het Palet in Hapert.


“Door alle activiteiten die we binnen CLICK. deden, ging ik steeds meer denken: ‘Wie ben ik? Wat wil ik eigenlijk voor mezelf?’. Ik merkte tijdens ons bezoek aan De Pont dat ik als kind zulke momenten heb gemist. Ik was altijd in mijn hoofd bezig, terwijl ik het creatieve nodig had. Ik wil me er hard voor maken dat de kinderen op mijn school daarom wél die beleving krijgen. Juist doordat ik het vroeger niet had”, vertelt ze.


“Ik ging het traject echt in voor de school, maar merkte dat het steeds meer over mezelf ging. Op een gegeven moment zat ik daardoor even wat vast, omdat ik met dat procesgerichte deel bezig was, maar daar niet echt aansluiting bij vond in de groep. Daarna ben ik gaan zoeken naar een gemene deler in de groep. Ik kwam al snel bij het verstillen. Juist even stil mogen staan, zet bij mij een creatief proces in gang. Dat hadden meerdere deelnemers en zo zijn we daarin bij elkaar gekomen.”


Hoe bied je kinderen de ruimte om tot rust te komen, voor ze aan een creatieve les beginnen?  Even hun hoofd stil te zetten? Daar zijn we met ons groepje mee aan de gang gegaan. De rustoefeningen die daar uiteindelijk uitkwamen, zijn ook voor mijn school heel fijn. We hebben oefeningen voor alle kunstdisciplines ontwikkeld, die je kunt doen voor de les start. De school is er rijker van geworden en ik zeker ook.”


Ontwikkelen

Binnen CLICK. heeft Chantal niet alleen in haar groepje veel geleerd, maar ook door de verschillende bijeenkomsten op de diverse locaties. “Het art based learning- deel in De Pont was voor mij het meest inspirerend. Ik zat voor een kunstwerk met allemaal kindergezichtjes die op een muur geëtaleerd waren met verbindingen en knooppunten en dacht: dit is het. Ik doe het echt voor de kinderen, daar zit mijn passie”, zegt ze.


“Die verbinding aangaan met het kind, daar doe ik het voor. Ik wil heel graag meer creativiteit inzetten daarbij, omdat niet ieder kind zich goed in woorden kan uitdrukken. Ik merk dat het juist werkt om met je handen bezig te zijn”, vertelt Chantal. “Ik ben op zoek naar meer verdieping, wil misschien een verkorte opleiding tot creatief therapeut doen of op een andere manier aan het onderwijs bijdragen op den duur. Dat is mijn eigen ontwikkelproces, waarin CLICK. en de andere deelnemers me heel erg hebben geholpen.”


Interview voorjaar 2023

“Het mooie aan CLICK. vind ik het in contact komen met andere leerkrachten, maar ook met kunstvakdocenten. Die kijken vaak net wat meer procesgericht. Ik wil graag in gesprek gaan met de verschillende deelnemers”, vertelt Chantal van Hulst. Ze is leerkracht en cultuurbegeleider op basisschool het Palet in Hapert.

“Op onze school werken we voor het zesde jaar met het Cultuureducatie met Kwaliteit-traject. Daarvoor hebben we in de afgelopen jaren veel begeleiding van buitenaf gehad. Cultuureducatie heeft al een hele prominente plek binnen onze school. Ik zou het graag nog rijker maken en meer verdiepen”, vertelt Chantal.


“Een vaste structuur vormen, doelen stellen en een planning maken; daarin blijft begeleiding belangrijk. We willen daarin stappen maken op school. Ik merk dat er meer expertise nodig is om zelf procesgericht aan het werk te zijn en blijven. Ik ben op zoek naar tips en begeleiding voor de leerkrachten”, gaat ze verder.


“We hebben al twee middagen in de week creatieve ateliers; een middag voor beeldende lessen, multimedia en drama en een middag voor schrijven. We proberen cultuur daarnaast zoveel mogelijk te integreren in de andere lessen. ’s Middags werken we themagericht en dan komt cultuur zeker aan bod. We werken met ons hoofd, hart en onze handen.”


“Die stap naar meer procesgericht werken, maken we al in de creatieve ateliers, maar ik zou nog meer expertise in huis willen halen om dat te verankeren in andere projecten. Het lijkt me een verrijking als leerkrachten tijdens een studiemoment een kunstworkshop ervaren om te merken wat procesgerichte didactiek bij hen teweegbrengt. Sommige leerkrachten zien die ruimte al heel erg en sommigen zijn nog wat meer resultaatgericht in het lesgeven. Ik wil daar intensiever mee aan de slag en leren welke reflectievragen geschikt zijn. Dat hoop ik bij CLICK. te ontdekken.”


“Het mooie van CLICK. is dat iedereen zijn ervaringen deelt, die kun je weer inzetten op je eigen school. Ik wil graag weten welke methode en middelen ik kan gebruiken om dat proces beter in lijn te krijgen”, zegt Chantal. “Het is heel inspirerend om telkens op een andere locatie met CLICK samen te komen. Het is ook een reflectie op jezelf. Laatst ondergingen we de art based learning-methode in Museum de Pont in Tilburg. Zo ga je op een andere manier in gesprek en leer je naar jezelf kijken. Ik word steeds op een nieuwe wijze aangezet op een andere plek.”

Bình luận


EINDPRESENTATIES CLICK..png
bottom of page