top of page

Chantal van Hulst

“Het mooie aan CLICK. vind ik het in contact komen met andere leerkrachten, maar ook met kunstvakdocenten. Die kijken vaak net wat meer procesgericht. Ik wil graag in gesprek gaan met de verschillende deelnemers”, vertelt Chantal van Hulst. Ze is leerkracht en cultuurbegeleider op basisschool het Palet in Hapert.

“Op onze school werken we voor het zesde jaar met het Cultuureducatie met Kwaliteit-traject. Daarvoor hebben we in de afgelopen jaren veel begeleiding van buitenaf gehad. Cultuureducatie heeft al een hele prominente plek binnen onze school. Ik zou het graag nog rijker maken en meer verdiepen”, vertelt Chantal.


“Een vaste structuur vormen, doelen stellen en een planning maken; daarin blijft begeleiding belangrijk. We willen daarin stappen maken op school. Ik merk dat er meer expertise nodig is om zelf procesgericht aan het werk te zijn en blijven. Ik ben op zoek naar tips en begeleiding voor de leerkrachten”, gaat ze verder.


“We hebben al twee middagen in de week creatieve ateliers; een middag voor beeldende lessen, multimedia en drama en een middag voor schrijven. We proberen cultuur daarnaast zoveel mogelijk te integreren in de andere lessen. ’s Middags werken we themagericht en dan komt cultuur zeker aan bod. We werken met ons hoofd, hart en onze handen.”


“Die stap naar meer procesgericht werken, maken we al in de creatieve ateliers, maar ik zou nog meer expertise in huis willen halen om dat te verankeren in andere projecten. Het lijkt me een verrijking als leerkrachten tijdens een studiemoment een kunstworkshop ervaren om te merken wat procesgerichte didactiek bij hen teweegbrengt. Sommige leerkrachten zien die ruimte al heel erg en sommigen zijn nog wat meer resultaatgericht in het lesgeven. Ik wil daar intensiever mee aan de slag en leren welke reflectievragen geschikt zijn. Dat hoop ik bij CLICK. te ontdekken.”


“Het mooie van CLICK. is dat iedereen zijn ervaringen deelt, die kun je weer inzetten op je eigen school. Ik wil graag weten welke methode en middelen ik kan gebruiken om dat proces beter in lijn te krijgen”, zegt Chantal. “Het is heel inspirerend om telkens op een andere locatie met CLICK samen te komen. Het is ook een reflectie op jezelf. Laatst ondergingen we de art based learning-methode in Museum de Pont in Tilburg. Zo ga je op een andere manier in gesprek en leer je naar jezelf kijken. Ik word steeds op een nieuwe wijze aangezet op een andere plek.”

Logo's CLICK..png
bottom of page