// Zomer 2020


“Het ontwikkelen van een lesprogramma heeft een grote gelaagdheid en kost tijd. Dat heeft CLICK. mij laten inzien”, vertelt Anke van Iersel. Ze is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie. Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Anke deelt haar ervaringen.“Ik startte CLICK. met de vraag ‘Wat maakt oude fotografietechnieken relevant voor kinderen van nu?’. Ik was nog zoekende naar het waarom: ‘Waarom zijn die technieken interessant zijn voor leerlingen?’ In het begin van CLICK. werkten we binnen het cluster vooral met het onderwerp ‘onderzoekend leren’ en daardoor kwam mijn eigen leervraag verder op de achtergrond. Door corona is alles stilgelegd en nu heb ik meer ruimte om met mijn onderzoeksvraag aan de slag te gaan”, vertelt Anke.

Kritisch nadenken

“Door mijn gesprekken met Cultlab en andere deelnemers, ben achter het antwoord op die ‘waarom’-vraag. Het is relevant voor kinderen om die oude technieken te leren kennen, omdat ze op die manier ook inzicht krijgen in de huidige tijd”, aldus Anke. “Ik wil ze mee terug in de tijd nemen en kritisch laten kijken naar de ontwikkelingen van toen tot aan nu. Zo krijgen ze inzicht in het digitale tijdperk én leren ze meer over het medium fotografie.”

Tijd en energie voor nieuwe lessen

“Binnen CLICK. word ik uitgedaagd om verder door te denken op de vragen die ik heb. Ik had er te makkelijk over gedacht, het kost meer tijd dan ik dacht om een nieuw lesconcept te bedenken. Dat zag ik eerder niet zo, maar door dit traject kom ik daar wel achter”, zegt Anke. “Ik bleef telkens bij de waarde van mijn product hangen en nu kan ik er verder mee. Nu ga ik door met het ‘wat en in welke vorm’. Door CLICK. heb ik geleerd waar ik zelf sta en dat ik graag met een leerkracht in het primair onderwijs samen wil werken om te weten hoe mijn lessen vallen. Eén van de deelnemers, Olga, heeft al aangeboden dat ik een keer op haar school mijn les mag komen uitproberen. Dat is heel fijn. Dat netwerk dat ik me CLICK. heb opgebouwd, is heel waardevol.”

Reflecteren “Ik wil kritisch reflecteren met de leerlingen en een theorie koppelen aan mijn lessen. Daarbij heeft de workshop gesprekstechnieken mij erg geholpen. Daarin kreeg ik concrete handvaten hoe je een coachend gesprek voert en relevante vragen stelt. Dat kan ik in mijn lessen heel goed gebruiken en ik wil me daar verder in verdiepen door de basistraining daarvoor te volgen.”

‘Wat wil ik de leerlingen meegeven met mijn les? En wat betekent het voor hen om in deze wereld te leven?’. Die vragen spelen voor mij een rol in het proces. Ik kan zoveel kanten op met mijn oude fotografietechnieken; richting scheikunde, natuurkunde, biologie, geschiedenis en cultuur, al die invalshoeken zijn interessant. Daarom denk ik aan een lesprogramma, dat per school aangepast kan worden op de behoefte van de leerkracht en klas. Workshops op maat, want ik heb gemerkt dat iedere leerkracht een andere visie heeft en op een andere manier les geeft.”

Interventie tussen leerling en de wereld

“Daarnaast heb ik de lezing van Gert Biesta gezien, waarin ik meer te weten ben gekomen over educatie in het algemeen. Ik heb geen lesbevoegdheid, dus veel op het gebied van educatie is mij onbekend. Ik vind de visie van Gert op het onderwijs mooi. Hij stelt dat onderwijs een interventie is tussen de leerling en de wereld om hem of haar heen. Samen kijk je: ‘Wie ben je, wat wil je, waarom wil je dat?’. Dat past bij het oudere medium fotografie waar ik mee werk. Even de wereld stilzetten, voordat je verder gaat. Dat is een groot contrast ten opzichte van het snelle en de nieuwe technieken.”

Steun en vertrouwen

“CLICK. heeft me steun en vertrouwen gegeven, door veel nieuwe informatie en trainingen en gesprekken met anderen. Ik heb stappen in mijn eigen proces gemaakt en word uitgedaagd.”


<< Meer verhalen van Anke.