// November 2019


“Ik wil me als leerkracht meer ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Ik ga onderzoeken hoe ik meer procesgericht kan werken op school en multidisciplinair en vakoverstijgend kunstonderwijs in kan zetten. Daarom heb ik me voor CLICK aangemeld”, vertelt Alexandra Martens. Ze is leerkracht in groep 6 en volgt daarnaast nog een scholingstraject voor startende leerkrachten.


“Voorafgaand aan de Pabo, heb ik culturele en maatschappelijke vorming gedaan. Ik heb dus al een aantal jaren ervaring in het culturele veld. Op school zit ik in de cultuurwerkgroep en willen we meer en beter cultuuronderwijs realiseren”, vertelt Alexandra. “Daarom is mijn leervraag tijdens dit traject: ‘Hoe kun je als leerkracht multidisciplinair en vakoverstijgend lesgeven binnen de thema’s die we hebben binnen school? Hoe doe ik dat op het gebied van drama, dans, fotografie en muziek?” “Voor leerkrachten is het nog zoeken hoe we die vakken gedegen inzetten. Voor de leerlingen is het dan weer lastig hoe zij met die vakken aan de slag gaan. Ik wil ook handvaten kunnen geven aan leerlingen”, zegt Alexandra. “En meer draagvlak creëren bij collega’s en met hen delen wat ik heb geleerd tijdens CLICK. Binnen de groep zijn er meer deelnemers die met vergelijkbare vragen bezig zijn. We willen allemaal weten hoe we beter in dat creatieve proces komen.”


<< Meer verhalen van Alexandra.