VERANTWOORDING

In de oorspronkelijke subsidiebeschikking (C2239782/4479238 d.d. 1 maart 2019) worden verplichten aangaande de verantwoording genoemd. In de verantwoording van het project omschrijven we dan ook hoe we de activiteiten gerealiseerd hebben. In onderstaand schema geven we de vergelijking weer tussen de beoogde resultaten en daadwerkelijke realisatie, en geven we een toelichting op deze verschillen.

Verantwoording CLICK.png
Schermafbeelding 2019-05-17 om 22.51.49.