top of page

‘Vrijheid van leerlingen centraal, maar toch kaders bieden; belangrijk binnen CLICK. en het onderwijs’

Samen maken, ervaren en kennis uitwisselen over cultuureducatie. Binnen CLICK., het talentontwikkelingstraject cultuureducatie in Brabant, werken kunstvakdocenten en leerkrachten aan betekenisvolle cultuureducatie. Hierbij krijgen ze masterclasses van verschillende partners binnen CLICK. Een van die partners is Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Lieke IJzermans werkt als docent beeldend onderwijs aan de Pabo en gaf met docent pedagogiek, psychologie en onderwijskunde, Ingrid Groot Bluemink-van Gerwen, een masterclass rondom de ontwikkeling van kinderen en visievorming.


“In de eerste kennismaking met de deelnemers, aan het begin van het jaar, heb ik een workshop over visievorming gegeven. Daarin daagde ik de deelnemers uit om op basis van quotes en foto’s hun eigen visie te vormen”, vertelt Lieke.  Bijvoorbeeld over hoe je kinderen genoeg vrijheid geeft om zich te uiten in de klas, maar ook zorgt dat de klas in bedwang te houden is.

In de masterclass wilden we aansluiten op die vraagstukken en op andere casussen die de deelnemers in brachten.”


“De insteek van de masterclass was de ontwikkeling van kinderen en klassenmanagement. De didactiek is bij kleuters natuurlijk anders dan in groep 8”, vertelt Lieke. “Daarnaast gingen we aan de slag met de casussen die de deelnemers hadden meegenomen uit hun eigen praktijk. Hun leervraag stond hierin centraal. De deelnemers hebben verschillende achtergronden; een aantal had de Pabo gedaan en een van hen werkte als zelfstandig performer. De vragen varieerden daardoor ook.”


“We deelden de groep in tweeën; het ene deel had vooral vragen over het geven van vrijheid aan leerlingen en tegelijkertijd toch kaders bieden en de anderen wilden weten hoe ze hun team meekrijgen in hun ideeën over cultuureducatie”, vertelt ze. “Ik begeleidde de eerste groep en keek met hen hoe ze lessen kunnen maken, wat daarvoor nodig is. Het is daarbij van belang dat jij als leerkracht aan het einde van de dag nog staat en dat leerlingen iets van zichzelf kunnen laten zien in de les.


Ingrid ging met de groep aan de gang waarin het team meekrijgen centraal stond. Verbinding is daarbij belangrijk. Tijd, ruimte en de juiste criteria zijn voorwaarden. Zowel binnen het team, als op beleidsniveau is verbinding nodig.”


“Procesgerichte didactiek inzetten is voor leerkrachten en kunstvakdocenten van belang. Voor jezelf en de leerlingen kaders stellen, en ook aangeven wat niet mag. Daarbinnen kan dan ruimte worden gegeven. Door af te bakenen wat inhoudelijk en qua gedrag kan, is het heel helder voor iedereen. Dat visueel maken kan ook helpen. En uiteraard moet het passen bij de leeftijdsgroep. Zo heb je meer vrijheid en bewegingsruimte, doordat er kaders zijn. Daarmee creëer je ook veiligheid voor kinderen”, zegt Lieke.


“Dit is een hele fijne groep, die heel erg open staat en leergierig is. Juist die combinatie van kunstvakdocenten en leerkrachten is interessant. Deze deelnemers kijken in de breedte naar het vak en zoeken manieren op die kunstvakken meer op de kaart te zetten binnen het onderwijs”, zegt Lieke. “Ze vertelden na afloop van de masterclass dat ze hierdoor echt wat anders in de klas en hun school kunnen doen. Dat het ze heeft geholpen om hun eigen lespraktijk helder te krijgen en ze meer handvatten hadden om met hun team in gesprek te gaan. Dat is heel mooi.”


“Voor ons is het van belang om te laten zien dat wij als opleidingsinstituut en lerarenopleiding de kunstvakken essentieel vinden. Vanuit de expertise over onderwijs hopen we te kunnen we bijdragen aan CLICK. en de deelnemers.”

Comments


EINDPRESENTATIES CLICK..png
bottom of page