// Zomer 2020


“Het zoeken naar, tegenkomen en ervaren van kunst werkt inspirerend. Dat ervaar ik ook binnen het CLICK-traject”, vertelt Olga van Miert. Ze is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie. Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Olga deelt haar ervaringen.

“Binnen CLICK., ben ik meer dan voorheen op zoek naar verschillende kunstuitingen. Ik kom steeds meer kunst tegen waarin ik verbindingen zie met de thema’s op mijn school”, vertelt Olga. “Daarnaast kwam ik in aanraking met het boek ‘Door kunst onderwezen willen worden’, van Gert Biesta en dat inspireert mij erg. Hij geeft aan dat je in plaats van je af te vragen ‘Wat betekent dit?’, je je beter de vraag ‘Wat probeert dit mij te onderwijzen?’ kunt stellen. Niet op zoek gaan naar wat kunst betekent, maar jezelf openstellen voor de dialoog, jezelf laten raken.”

Voeden met theorie

“De theoretische bronnen die we binnen CLICK. aangereikt kregen, voeden me. Ik lees graag en probeer daarna de vertaling naar de praktijk te maken”, aldus Olga. “Daarnaast zijn binnen CLICK. de gesprekken met mededeelnemers en de coaches fijn. Mijn gedachten verwoorden in een gesprek helpt om mijn gedachten voor mezelf concreter te maken. Vragen van de ander helpen me om mijn plannen scherper te maken.”

Naar kunst kijken “De workshop van Erfgoed Brabant in het Van Abbemuseum vond ik een hele fijne ervaring. Door met aandacht te kijken naar een klein stukje van je omgeving en dat letterlijk tot in detail in kaart te brengen, beleef je die omgeving waar je eerst aan voorbij liep, anders”, zegt Olga. “Net als bij het kijken naar kunst, als je er met aandacht naar kijkt en de tijd ervoor neemt, zie je meer.

“Ik wil ook graag op die manier met kinderen naar kunst kijken. Vanuit het perspectief van de kunst en de kunstenaar. De reacties van de kinderen geven mij en mijn collega’s weer nieuwe inzichten. Kinderen verbinden zich ieder op hun eigen manier met kunstwerken. Hoe ze dat doen, vertelt ook iets over henzelf. Het valt me op dat met name moderne kunst de verhalen van kinderen op gang lijkt te brengen. Dat roept vragen en verwondering op en dan is er ruimte om je eigen verhaal eromheen te maken, zonder dat het goed of fout is”, aldus Olga. “Ik zou graag meer over verschillende theorieën over kijken naar kunst met kinderen, willen leren. Om vervolgens te kijken hoe ik dat in de praktijk in kan zetten.”

In de praktijk

“Met mijn CLICK-maatje Marika maak ik plannen voor het laatste stuk van het traject. We hebben gelezen, masterclasses gevolgd, gepresenteerd over reflectie en met elkaar en andere deelnemers ervaringen uitgewisseld. Nu willen we ons een stukje verder verdiepen en de vertaling naar de praktijk maken”, vertelt Olga. “Samen met de kleuters uit mijn klas kijken we in het thema ‘binding’ naar kunst en reflecteren we hierop. Niet alleen door erover te praten en te denken, maar door samen te dóen, naar aanleiding van het kunstwerk.”

“Marika heeft veel ervaring in naar kunst kijken met kinderen in het museum. Ik wil graag van haar leren. Samen maken we enkele activiteiten voor de kinderen. CLICK. brengt mensen die bezig zijn met cultuureducatie samen. Dat is fijn, zo leren we van elkaar”, zegt Olga.


<< Meer verhalen van Olga.