// Zomer 2020


“Mijn leerlingen zijn meer betrokken bij mijn muzieklessen en voelen zich eigenaar van hun eigen proces”, vertelt Michiel Wetzer. Hij is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie. Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Michiel deelt zijn ervaringen.

“Ik koos altijd de veilige weg in het lesgeven, maar heb nu ontdekt dat het wat oplevert als je leerlingen de keuzevrijheid geeft”, vertelt Michiel. “Ik heb in de eerste helft van het schooljaar een aantal opdrachten gedaan met mijn leerlingen, waarin ruimte was voor eigen invulling. Zo mochten ze op een blues-nummer een nieuwe tekst schrijven over een onderwerp dat henzelf aansprak. In groepjes hebben ze een couplet geschreven en daar kwamen hele verrassende teksten uit.”

Vrije opdrachten

“De leerlingen konden hun ei kwijt en voor mij levert het hele toffe resultaten op. Ik heb zin om nog meer van zulke opdrachten te doen. Richting de eindpresentatie wil ik nog meer ontwerpopdrachten maken en die zo vrij mogelijk laten uitvoeren door de leerlingen. De balans in vrij laten en de manier waarop je de opdracht geeft, ben ik nog aan het onderzoeken. Ik heb al winst behaald in mijn eigen beroepspraktijk”, zegt Michiel. “Door de masterclass van Karin Kotte heb ik geleerd hoe je vrij naar bestaande onderwerpen kijkt. Ik vind het heel tof om leerlingen vrij te laten, maar toch een gestructureerde warboel te hebben.”

“Bij beeldende kunst is dat vaak wel makkelijker dan bij muziek. Bij muziek heb ik namelijk te maken met geluidsoverlast, dus het is lastiger om te zeggen: ‘Maak maar muziek zoals je het zelf zou willen ’, maar dat lijkt mij wel het allermooist. De valkuil bij muziek is dat het vooral reproduceren is. ‘Speel maar een liedje of kies een instrument en speel het liedje’, dat is weinig creatief. Daarom doe ik nu inspiratie op binnen CLICK. om die mindset te veranderen. Bij mezelf en de leerlingen.”

Experimenteren

“Het voelt fijn om te kunnen zeggen dat ik in CLICK. bezig ben met experimenteren in mijn lessen. Dat vertel ik mijn collega’s en leerlingen ook. De leerlingen snappen goed dat ik niet alles weet en vinden het leuk om samen naar de lessen te kijken. Zo wordt de verhouding anders, want ik ben niet de alwetende verteller, maar de ervaringsdeskundige. We kijken samen naar de lessen en reflecteren. Dat is mooi”, zegt Michiel.

Creativiteit op andere manieren

“Door CLICK. zie ik dat er meerdere vormen van creativiteit zijn. Je kunt op diverse manieren een les in steken en door de verhalen van andere deelnemers merk ik dat er andere perspectieven mogelijk zijn in een les”, aldus Michiel. “In de masterclasses heb ik veel over algemenere onderwerpen zoals ondernemerschap en reflecteren geleerd. Daarnaast is CLICK. voor mij een manier om een stapje terug te doen uit mijn dagelijkse lespraktijk. Op deze manier kan ik nadenken over wat ik doe in de klas en wat er anders kan. Ik merk dat ik al snel in de sleur van de dagelijkse realiteit kom en door CLICK. reflecteer ik op mezelf en mijn lessen. Af en toe een moment op stil te staan daarbij, is heel goed.”


<< Meer verhalen van Michiel.