// Zomer 2020


“Ik heb precies gevonden wat ik zocht tijdens CLICK: de samenwerking met een school op het gebied van kunsteducatie”, vertelt Marika Taborsky. Ze is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie. Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Marika deelt haar ervaringen.


“Voor mij is CLICK. een heel warm traject waarin ik me erg gezien voel. De aandacht vanuit de andere deelnemers, maar ook vanuit Cultlab heeft mij goed gedaan. Ik vind het praktisch én iedereen brengt een stuk theorie in, waardoor we van elkaar leren. Netwerken en uitwisselen van bagage, dat vind ik vooral interessant aan het traject. Ik heb er waardevolle contacten aan overgehouden”, vertelt ze.


Reflecteren op kunsteducatie “Ik zat in het cluster ‘reflecteren’ en dat kwam tijdens de coronatijd ineens duidelijk naar voren. Ik ben behoorlijk gaan reflecteren op mezelf. Al mijn werk werd stilgezet, dat was confronterend. Ineens ging niks meer door en merk je dat je zowel als kunstvakdocent als museumeducator afhankelijk bent van een instelling. Mijn relatie met anderen werd ineens heel anders. Daarom vond ik het tijd voor verdieping. Ik heb me in kunsteducatie verdiept. Vanuit CLICK. kreeg ik veel theorieën en boeken aangereikt die ik kon lezen. Ik reflecteer op die kennis door te kijken wat ik er zelf mee kan in mijn lessen”, aldus Marika.

“Ik heb me ook meer verdiept in de ontwikkelingen binnen het onderwijs en heb kennis uitgewisseld met andere deelnemers. Ik heb een bredere kijk op cultuureducatie gekregen door CLICK.”, vertelt ze. “Ik vind veel disciplines interessant en niet alleen mijn eigen vakgebied beeldende kunst.”


Nieuwe contacten en disciplines “Dat merkte ik bijvoorbeeld tijdens mijn contact met Kim, één van de andere deelnemers. Zij is performance kunstenaar. Ik kreeg van haar een performance en dat was zo bijzonder. Ze interviewde me eerst telefonisch en op basis daarvan heeft ze een performance gegeven Zij heeft een persoonlijke verbinding tot stand gebracht. Ze kijkt naar een ander en wat die meebrengt”, vertelt Marika.

“Daar zie ik mogelijkheden: vanuit de persoon kijken naar kunsteducatie en het kunstwerk letterlijk in de klas brengen. Ik ben nog zoekende hoe ik dat in mijn eigen lessen kan inzetten. Ik wil nu meer vakoverstijgend werken, zodat ik ook met taal, geschiedenis en andere disciplines kunstlessen kan maken. De wereld is veel groter dan het museum en hedendaagse kunst”, gaat Marika verder.

“Zo vond ik de masterclass Erfgoed een eyeopener. Ik dacht dat erfgoed vooral met oude spullen te maken had en vond het nooit zo interessant. Terwijl het juist veel te maken heeft met het ‘nu’. Iedereen heeft wel iets van thuis uit meegekregen dat nu nog relevant is. Juist de verbinding met hedendaagse kunst kan heel goed. De binding met het heden is sterk.”


Verbinding: terugkerend thema “Verbinding is een terugkerend thema voor mij. In mijn proces binnen CLICK. zit ik op twee sporen. Mijn eigen leervraag: ‘Hoe werk je als kunsteducator goed samen met leerkrachten in het basisonderwijs, ieder vanuit zijn eigen expertise?’ ben ik aan het onderzoeken én ik ben met Olga, een andere deelnemer, heel praktisch aan de slag gegaan. Zij is cultuur coördinator op een basisschool en was op zoek naar verbinding met échte kunst voor kleuters. Vanuit Kunstlab ontwikkel ik lessen bij kunst en ben ik juist op zoek naar scholen om mijn aanbod te delen.”

“Zo is onze samenwerking binnen CLICK. ontstaan en hebben we die verbinding gelegd. Nu maken we samen een lespakket voor haar school rondom het thema ‘binding’. Het is vaak lastig om bij scholen binnen te komen, maar deze school had een hele concrete vraag en behoefte. Mogelijk komt daar straks ook een duurzame samenwerking uit tot stand. Dat is zo mooi dat dit door CLICK. is ontstaan.”


<< Meer verhalen van Marika.