// November 2019


“In samenwerking met anderen, werken aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs op basisscholen; dat lijkt mij een mooi streven. Daarom sprak CLICK mij aan: samen nog  meer kwaliteit en diepgang op het gebied van kunstonderwijs realiseren”, vertelt Marijke Goedhart. Ze is leerkracht en cultuur coördinator in het basisonderwijs en is danseres.


“Op mijn school is nog geen vastgesteld programma voor cultuur, maar we hebben wel een werkgroep cultuur. Ik wil dat programma verder ontwikkelen en heb me daarom ook aangemeld voor CLICK. Ik wil in de toekomst graag de ICC-cursus volgen, want ik heb zelf veel affiniteit met kunst en cultuur. Ik wil op een gegeven moment structurele lessen dans bieden en ook mijn collega’s handvaten geven, hoe zij de creativiteit bij leerlingen kunnen stimuleren”, aldus Marijke. “Voor mij is het belangrijk dat we procesgericht werken, in plaats van productgericht. Dus niet zozeer: ‘We knutselen vandaag een bepaald onderwerp’, maar meer vrijheid geven aan het kind om in het creatief proces te komen”, zegt ze. “Ik vraag me vooral af: hoe maak je lesgeven over kunst behapbaar voor leerkrachten? En welke middelen gebruik je dan? Hoe begeleid je leerkrachten in dat creatieve proces? Ik wil collega’s inspireren hoe het anders kan”, zegt Marijke. “Bij CLICK is er een groep die daar wel hetzelfde over denkt. Ook vakdocenten hadden vragen over die diepgang en hoe je met leerkrachten aan de slag gaat met kunsteducatie”, gaat ze verder. “Ik hoop dat we uiteindelijke concrete werkvormen of bepaalde stappen kunnen vastleggen. Dat proefde ik wel bij meer deelnemers: we willen concrete handvaten ontwikkelen,­ om aan de slag te gaan.”


<< Meer verhalen van Marijke.