top of page

// Zomer 2020


“Door CLICK. kan ik mijn werkzaamheden als vakleerkracht muziek beter plaatsen in het grotere geheel van cultuureducatie”, vertelt Laura Lijbers. Ze is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie. Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Laura deelt haar ervaringen.


“Ik zit in het proces om mijn eigen visie op cultuureducatie te ontwikkelen. CLICK. helpt mij daarbij. Ik ben net afgestudeerd en dit is het eerste jaar dat ik als docent werk. Normaal gesproken zou ik niet zoveel stil staan bij die visie, maar door CLICK. gebeurt dat wel”, aldus Laura. “Mijn leervraag is in de loop van de tijd veranderd, door corona, maar ook door het werkveld dat sowieso veranderlijk is. Ik ben nu bezig met het ontwikkelen van een nieuwe leerlijn voor mijn muziek in het voortgezet onderwijs.”


Ontwikkeling van leerlijnen “Samen met Doreth, één van de andere deelnemers, onderzoek ik het ontwikkelen van die leerlijn. We doen dat allebei voor onze eigen discipline, maar het conceptuele gedeelte kunnen we goed samen doen. Ik heb hierin mijn maatje gevonden”, zegt Laura. “Ik voel me gesteund en geïnspireerd.”

“Door CLICK. heb ik geleerd dat ik zelf kan bijdragen aan veranderingen. Ik wil ook met collega’s in gesprek om te delen wat ik heb geleerd bij CLICK. Ik heb veel literatuur en tips gekregen en met Doreth spar ik over de ontwikkeling van de leerlijnen. De tools om direct het geleerde in de praktijk te brengen en het gevoel onderdeel te zijn van cultuureducatie, dat heeft CLICK mij gebracht.”


Co-creatie “Binnen het cluster waarin ik zat, ligt de focus op co-creatie. Dat is leerzaam: met andere leerkrachten iets maken en hetzelfde voor ogen hebben”, vertelt Laura. “Ik merk hoe complex het is om te co-creëren, terwijl ik in mijn werk als stagecoördinator dat wel vraag van mijn studenten. Op papier lijkt het makkelijk, maar ik heb zelf ervaren dat er meer voor nodig is. Ik wil mijn stageprojecten anders in gaan richten en betere ondersteuning bieden.”


Het grotere geheel “Door CLICK zie ik het grotere plaatje beter. Ik geef het vak muziek op een middelbare school en soms voelt het alsof ik op mijn eigen eilandje zit. Door CLICK. voel ik de verbinding weer, met collega’s die hetzelfde doen als ik. Ik voel dat muziekeducatie onderdeel is van cultuureducatie en dat mijn lessen daardoor passen binnen het grotere geheel. Dat is belangrijk”, vertelt Laura.


Sparren en verbinding “Daarnaast heb ik het gevoel dat ik ergens bij hoor, doordat iedereen onderzoekend bezig is binnen CLICK. Die verbinding is fijn. Na iedere bijeenkomst was ik weer geïnspireerd en had ik het gevoel dat ik iets bijdraag door cultuureducatie. De impact die we hebben als kunstvakdocenten en leerkrachten, is er zeker.”


<< Meer verhalen van Laura.

bottom of page