// Zomer 2020


“Ik kom voor mijn eigen leervraag en mezelf bij CLICK. en leer met de hele groep”, vertelt Kim de Weijer. Ze is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie.


Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Kim deelt haar ervaringen.


“Binnen CLICK. heb ik beter geleerd te reflecteren. Het gaat een stukje verder dan alleen evalueren; ik ben meteen bezig met de volgende stap. Hoe ga ik het de volgende keer anders of beter doen? Met een groep samen kijken naar hoe je een les of idee beter maakt, daardoor krijg je diepgaandere lessen. Ik ben er persoonlijk ook door gegroeid. Ik vind het fijn dat we dat binnen ons cluster kunnen bespreken en uitdiepen”, vertelt Kim.


Reflecteren “Reflecteren is hét thema voor mij, zowel persoonlijk als binnen CLICK. In ons cluster kwam ik met Nanette samen in een groepje terecht. We hebben dezelfde praktische werkwijze. Als we een plan hebben, willen we dat ook uitvoeren. Daarna kijken we weer verder. Dat verliep heel natuurlijk en werkte voor beide partijen.”


“Ik heb een workshop performance art in de klas van Nanette uitgevoerd, vanuit reflecteren. Ik deed de performance en daarna hebben we samen met de leerlingen gereflecteerd. ‘ ‘Wat betekent de performance? Wat gebeurde er? Wat vind je ervan?”, vertelt ze. “Zodra dat duidelijk was, gingen de kinderen in groepjes verder met reflecteren. Ik ben tevreden met de workshop en ik zou deze heel graag tot een concreet product ontwikkelen dat ik kan verkopen aan scholen.”


Van theorie naar praktijk “Daarnaast is er een vertaalslag van de theorie die in mijn hoofd zit, naar de praktijk gekomen door CLICK. Tijdens mijn studie heb ik veel geleerd, maar dat bleef altijd abstract theoretisch. Nu kan ik dat vertalen naar de praktijk”, aldus Kim. “De masterclasses en de bijeenkomsten met alle deelnemers hebben me daarbij geholpen. Ik ben kunstvakdocent en door met leerkrachten te werken, krijg ik nieuwe inzichten. Ik zie wat anderen doen en ik heb veel nieuwe mensen leren kennen, dat geeft mij weer input voor mijn eigen ontwikkeling. Wat zij belangrijk vinden en hoe ik mijn product over kan brengen aan hen bijvoorbeeld.”


Focus verleggen “De masterclass van Monique Koolen over gesprekstechnieken sprak mij erg aan. Aandacht geven aan datgene dat belangrijk is en de focus verleggen, waardoor de sfeer verandert; dat vind ik mooi. Ik heb veel zin om met het geleerde aan de slag te gaan”, zegt Kim. “Er zijn verschillende manieren van luisteren en ik zou graag vanuit observatie willen luisteren, in plaats vanuit mijn eigen beleving. Dat is moeilijker dan het klinkt, dit heb ik namelijk nooit geleerd. Ik weet dat dit een mooie oplossing is, en dit wil ik daarom trainen. Dan kan ik namelijk ook beter reflecteren.”


Waardevolle leeromgeving CLICK. is voor mij een hele waardevolle, interactieve leeromgeving waarin ik mezelf mag zijn”, zegt Kim. “Ik kan mezelf zijn en mag mijn eigen leervraag stellen en onderzoeken. ‘Wat wil jij leren als persoon en wat wil je hier halen?’ Die vragen typeren CLICK. voor mij. Je komt voor jezelf en je leert met de groep.”


<< Meer verhalen van Kim.