// Zomer 2020


“CLICK. heeft bijgedragen aan wie ik nu ben als leerkracht”, vertelt Katja Corsten. Ze is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie.


Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Katja deelt haar ervaringen.“Ik heb me ontwikkeld van student naar leerkracht, met een actieve rol binnen de school en CLICK. Ik durf meer te vragen en leg makkelijker contacten”, vertelt Katja. “Mijn persoonlijke leerdoel is gedurende het jaar veranderd. Dat staat nu los van het cluster. Ik wil het gesprek aangaan met collega’s, leerlingen en de andere deelnemers. Vragen stellen en feedback geven; daar richt ik me op. Dat past goed bij de school waarop ik mijn afstudeerstage heb gedaan. In het nieuwe schooljaar ga ik daar vijf dagen in de week als leerkracht aan de slag, dus kan ik het geleerde in de praktijk brengen.”


Gesprekken aangaan “Het proces is belangrijker dan het product en daarbij is het stellen van vragen en reflecteren van belang. De manier waarop je het gesprek aangaat, is ook essentieel. De masterclass van Bram over gesprekstechnieken was nuttig voor mij. Ik wil die ook op mijn school tijdens een studiedag laten geven. Daarnaast zou ik zelf graag het vervolg op de workshop volgen, dat sluit mooi aan bij mijn doel”, vertelt Katja.


Naar kunst kijken “Ik ben me meer bewust van wat cultuureducatie inhoudt en voor mij kan betekenen. Het bezoek aan het Van Abbemuseum was bijvoorbeeld waardevol. Daar leerden we dat je kunst op verschillende manieren kunt ervaren. Ga met je leerlingen naar het museum en ervaar de kunst. Ik gebruik de How to kunst-kaarten om op andere manieren naar kunst te kijken in mijn lessen”, aldus Katja.


Prikkelen van creativiteit “Het stimuleren van creativiteit hoeft niet alleen bij cultuureducatie, maar kan ook bij andere onderwerpen. Op mijn school werken veel kunstvakdocenten en ik wil juist bij taal, rekenen en zaakvakken cultuur inzetten”, zegt Katja. “Het prikkelen van de creativiteit; dat is mijn rode draad. Ik geef mijn collega’s alle lessen mee die ik bij CLICK. leer. De masterclass maakonderwijs vond ik interessant en die heeft nu een plek in onze kernconcepten. Ik heb meer kennis om te delen en wil mijn collega’s inspireren.”


Uitbreiding van mijn netwerk “Het stellen van vragen en gesprekstechnieken gebruiken, neem ik mee in mijn dagelijkse zijn als leerkracht. Ik ben binnen CLICK. goed begeleid en dat heeft zeker bijgedragen aan wie ik nu ben als leerkracht”, aldus Katja. “CLICK. is een hele mooie uitbreiding van mijn netwerk. Op zoveel verschillende gebieden heb ik inspiratie opgedaan, onder meer door de masterclasses en de plekken waar we zijn geweest. Ik kan mijn persoonlijke vraag goed kwijt binnen CLICK. Daarnaast heb ik een mooi netwerk in de kunst- en cultuurwereld, dat is tof. Kennis uitwisselen en advies vragen aan één van de andere deelnemers, dat kan allemaal door CLICK.”


<< Meer verhalen van Katja.