top of page

‘Jeugdliteratuur zorgt voor reflectie, kinderboeken hebben educatieve en culturele waarde’

Kunst, cultuur en onderwijs ontmoeten elkaar binnen CLICK., het talentontwikkelings-traject Cultuureducatie in Brabant. Hierin werken leerkrachten en kunstvakdocenten samen en is er ruimte voor hun persoonlijke ontwikkeling. Binnen CLICK. organiseren de culturele partners masterclasses voor de deelnemers. Een van die partners is Cubiss. Anke Werker en Ingrid de Jong zijn adviseurs bij Cubiss en gaven een masterclass over de waarde van praten over boeken, lezen en jeugdliteratuur, tijdens CLICK.


“Het is belangrijk om jeugdliteratuur een plek te geven binnen CLICK. Kinderboeken hebben per definitie educatieve en kunstzinnige waarde namelijk. Reflecteren op wat je leest en leesplezier, zijn daarbij essentieel. Lezen is natuurlijk een basisvaardigheid, maar in deze masterclass ligt veelal de nadruk op reflectie en het plezier in lezen naar boven halen bij leerlingen”, vertelt Anke Werker. Ze adviseert vanuit Cubiss over leesplezier, taalontwikkeling en educatie.


“De deelnemers kregen voorafgaand aan de workshop huiswerk: we hebben ze gevraagd een prentenboek te lezen. Ieder had een ander boek, maar ze hadden allemaal met het onderwerp ‘boek’ te maken”, vertelt ze verder. “In een rondetafelgesprek in de LocHal in Tilburg kwam het gesprek over leeservaringen op gang.


We waren met een klein clubje, daarin spraken we over wat ze van het boek vonden, wat hen aansprak in het boek. De volgende stap in de masterclass was: kies voor elkaar een boek uit de bibliotheek uit en ga daarover in gesprek.Welk boek kies je voor iemand? Waarom? Wat doet het boek met de lezer? Die vragen zijn belangrijk om te stellen voor de reflectie.”


“Dat was voor ons ook heel mooi, normaal gesproken is het eerste contact met bibliotheken en niet rechtstreeks met de mensen die het onderwijs geven. We zaten hier heel gelijkwaardig, met allemaal een andere achtergrond, maar wel aanvullend”, vertelt ze.


Leesbevordering door CLICK.

Voor Cubiss is leesbevordering mogelijk maken en jeugdliteratuur onder aandacht brengen via het rijke aanbod van de bibliotheek, een belangrijk doel. Door de deelnemers van CLICK. te laten ervaren hoe je een tekst leest, wat het met hen als lezer doet, hopen Anke en Ingrid dat ook in de klassen terug te zien. “We kijken met hen hoe ze als helpende volwassene, leesconsulent of leerkracht bijvoorbeeld, kinderen in dat leesplezier begeleiden en meenemen. Ze hebben dat in het heel klein ervaren tijdens de masterclass”, zegt Anke.


“We merkten dat de deelnemers heel betrokken zijn. De ene geeft actief leestips op individueel niveau aan haar leerlingen, de ander zet een leeservaring in om met klassen te schrijven. De derde maakt theatervoorstellingen van boeken of bij het thema van de Kinderboekenweek”, zegt ze.


“We bieden graag handvatten met deze masterclass, zodat de deelnemers wat ze hebben ervaren aan de tafel met ons, ook in de klas of in hun werkpraktijk in kunnen zetten. Het gaat vooral om het aangaan van het gesprek over een boek of een verhaal, wat doet het met de lezers, de kinderen? Zo’n masterclass is van belang om te laten zien dat jeugdliteratuur onderdeel is van cultuureducatie. Zeker ook de illustraties erbij, het beeld, doet veel. Je kunt echt iets beleven met het lezen van een boek; een boek verbindt en zorgt voor nieuwe ervaringen.”

Comments


EINDPRESENTATIES CLICK..png
bottom of page