// Zomer 2020


“Ik heb geleerd van de andere deelnemers en daardoor mijn eigen visie op cultuureducatie in het voortgezet onderwijs gevonden”, vertelt Doreth Donkers. Ze is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie. Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Doreth deelt haar ervaringen.“Dit is het eerste jaar dat ik zelfstandig lesgeef in het voortgezet onderwijs. Daardoor ben ik zoekende in mijn visie op cultuureducatie in het voortgezet onderwijs. Ik weet wat ik belangrijk vind ik het primair onderwijs en door CLICK. heb ik mijn visie op het voortgezet onderwijs ook kunnen ontwikkelen”, vertelt Doreth.

Andere blik

“Mijn kijk op het vak is veranderd, CLICK. heeft mij die extra stap gebracht. Door de meningen en ideeën van de andere deelnemers, ben ik over mijzelf en mijn visie gaan nadenken. Ik heb gesprekken gehad met leerkrachten die al lang in het vak zitten en met een beginnende docent. Dat was waardevol, want de blik van de ander brengt me op nieuwe ideeën of zorgt voor herkenning. Ook de masterclasses hebben daarbij geholpen. Ik vind dat bijleren fijn. Juist omdat ik net ben afgestudeerd vind ik het mooi om te leren, in plaats van alleen maar te werken.”

Proces belangrijker

“In het primair onderwijs vind ik experimenteren en het proces belangrijk en ik ben er nu achter dat dat voor het voortgezet onderwijs ook van belang is. Op de middelbare school gaat het vaak om het eindproduct, terwijl ik het proces ernaar toe veel belangrijker vind. Een stukje verwondering en enthousiasme wil ik in het voortgezet onderwijs brengen. Daarvoor wil ik een lessencyclus maken op het gebied van cultuureducatie”, gaat Doreth verder.

“Door CLICK. is het reflecteren nog meer naar boven gekomen. Diepgaander op kunst ingaan en het proces aangaan: dat wil ik doen. In het primair onderwijs zijn de lessen toch wat korter, in het voortgezet onderwijs kunnen leerlingen stappen in het proces maken. Onderzoeken en een stuk theorie erbij leren, dat wil ik de leerlingen laten doen”, vertelt ze. “Binnen de vaksectie waarin ik werk, maak ik nieuwe lesopdrachten. Ik heb door CLICK. meer input die ik daarin kan verwerken. Ik deel mijn kennis ook met mijn collega’s en zo gaan we kleine stapjes vooruit.”

Verwondering en bewust bezig zijn met het vak

“Het proces van uitproberen en reflecteren kwam in de masterclass maakonderwijs duidelijk naar voren. Ook de masterclass in het Van Abbemuseum was inspirerend voor mijn visie. Anders kijken naar kunst brengt verwondering en dat wil ik meenemen naar mijn lessen. Dat wil ik meenemen in mijn lespakket”, zegt Doreth.

“De lessen die ik binnen CLICK. geleerd heb, voer ik nu in de praktijk uit. Ik start met het ontwerpen van opdrachten en lessen die bij mijn visie passen. Daarna zet ik ze in de klas in om te kijken hoe de leerlingen reageren en die resultaten neem ik mee naar de eindpresentatie”, aldus Doreth. “Bewuster bezig zijn met het vak, gesprekstechnieken inzetten en met anderen sparren; dat vind ik het mooiste aan CLICK.”


<< Meer verhalen van Doreth.