// November 2019


“Ik ben in de zomer afgestudeerd als docent beeldende vorming en wilde heel graag nog meer leren na mijn opleiding. CLICK sloot daar heel mooi op aan voor mij”, vertelt Doreth, nu docent tekenen en handvaardigheid in het voortgezet onderwijs. “Het project geeft mij de kans om connecties te leggen en van andere vakgenoten te horen hoe zij het lesgeven in kunstvakken aanpakken.”

“Ik wil graag onderzoeken hoe ik een diepere laag in mijn lessen kan brengen, zodat mijn leerlingen ook echt de betekenis ervan inzien. In het basisonderwijs zagen kinderen de lessen beeldende vorming toch vaak als een ‘leuk lesje tekenen’. Ik wil graag dat mijn lessen meer betekenis krijgen”, vertelt Doreth.

Doreth werkt parttime als kunstvakdocent en geeft tekenen, handvaardigheid en CKV. Ze kan CLICK op deze manier goed combineren met haar werk. “Ik vind zowel het basis- als het voortgezet onderwijs interessant en vind het leuk om met beide groepen te werken. Jonge kinderen zijn nog wat minder gevormd. De fantasie en verbeelding zijn nog volop aanwezig. Oudere kinderen hebben dat zeker ook nog, maar het gaat in het voortgezet onderwijs ook al snel over technieken, theorieën en kennis van materialen. Daar zou ik juist de creativiteit en verbeelding weer meer voorop willen zetten. Bij het voortgezet onderwijs kan ik juist wel weer meer de diepte ingaan op het gebied van kunstgeschiedenis, dat vind ik leuk.”

“Met CLICK hoop ik ook leerkrachten te spreken die de Pabo hebben gedaan en wat meer weten over ‘het kind’. Ik heb veel vakinhoudelijke kennis, maar vind het lastig te bedenken wat nou bij de leerling past. Daarnaast zou ik graag een aantal concrete lessen willen maken dit jaar. Door bij andere docenten mee te kijken en op scholen mee te lopen, hoop ik opdrachten te ontwikkelen die meer betekenis hebben.”


<< Meer verhalen van Doreth.