// Zomer 2020


“Een concreet product of een tool voor cultuureducatie ontwikkelen, dat voor iedere leerkracht inzetbaar is, dat is mijn doel”, vertelt Dennis van den Wildenbergh. Hij is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie. Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Dennis deelt zijn ervaringen.“CLICK. heeft mij meer zelfvertrouwen gegeven in het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie. Hiervoor maakte ik de keuzes vooral vanuit mijn gevoel en instinct en nu heb ik meer kennis en bagage”, vertelt Dennis. “Ik wilde dit traject graag aangaan om die visie te ontwikkelen, omdat ik cultuur coördinator ben op mijn school. Dat is goed gelukt, want ik sta veel steviger in mijn schoenen.”


Eigen visie meer vorm “Mijn eigen visie op cultuureducatie heeft door CLICK. meer vorm gekregen. Door de verschillende workshops, bijeenkomsten en gesprekken met andere deelnemers, kreeg ik nieuwe ideeën”, aldus Dennis. “Ik wil de leerlingen de mogelijkheid bieden om hun talenten en interesses te ontdekken en te leren uiten. Kinderen mogen voor zichzelf bedenken: ‘Wat vind ik mooi? En waarom?’. Een rijke leeromgeving bieden waarin ze hun talenten ontwikkelen, dat wil ik graag binnen het cultuuronderwijs bereiken.”


“Ik heb echt wat toe te voegen en merk al een verandering in de werkgroep op school. Zo hebben we nu voor iedere unit theatervoorstellingen opgenomen in ons programma. Daarnaast komt er in het meerjarenplan nog meer cultuur aan bod dan hiervoor”, zegt Dennis. Uiteindelijk moet er een doorgaande leerlijn ontstaan binnen de school, waarbij per unit kunst en cultuur en het onderzoekend leren terugkomen”, zegt Dennis.


Procesgericht werken “Op mijn school werken we nog niet procesgericht genoeg, terwijl dat juist belangrijk is. Het is van belang om naar het kind te kijken en mee te nemen waar hij of zij behoefte aan heeft. Wel kaders meegeven, maar veel meer kijken naar de stappen in het proces, in plaats van naar het eindproduct”, legt Dennis uit. “Bij CLICK. heb ik een aantal hele waardevolle trainingen gehad, die voor het hele team interessant zijn. Bijvoorbeeld de workshop van Karin Kotte over procesgericht werken, die past perfect bij onze school. Die training wil ik ons hele team laten beleven. Zelf zou ik meer met drama willen doen.”


Onderzoeken leren en tool ontwikkelen “Om dat onderzoekend leren beter in te zetten, zijn we binnen het cluster van CLICK. bezig om onze lessen te verdiepen en meer onderzoekend te leren. We willen iets concreet maken, dat voor iedere leerkracht bruikbaar is. Een tool of product dat je in je lessen in kunt zetten”, gaat Dennis verder. “We werken allemaal vanuit een eigen discipline, maar de werkwijze in de klassen is hetzelfde. We proberen de tool in onze klassen uit en vragen onze collega’s om feedback. Ook willen we de kunstvakdocenten binnen CLICK. vragen om mee te denken over dat product.”


Nieuwe ervaringen

“CLICK. heeft mij een rijker persoon gemaakt met veel nieuwe ervaringen, kennis en ideeën. Ik heb een netwerk opgebouwd en het geleerde meteen op mijn school uitgevoerd. Dat vind ik een mooie ontwikkeling.”


<< Meer verhalen van Dennis.