// Zomer 2020


“Betekenisvolle cultuureducatie bieden en talentontwikkeling stimuleren, dat doe ik door CLICK. meer in mijn werk”, vertelt Cynthia Martens. Ze is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie. Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Cynthia deelt haar ervaringen.

“Mijn visie op cultuureducatie is door CLICK. veranderd. Ik wist hiervoor vooral veel van muziekonderwijs, maar nu weet ik cultuur breed en van alle disciplines meer”, vertelt Cynthia. “Doordat ik met andere docenten in CLICK. zit en workshops heb gevolgd, hoor ik van anderen over hun lespraktijk. Na vier jaar Conservatorium wist ik veel over muziek, maar nu ben ik breder inzetbaar. Ik voel me als CKV-docent meer capabel. Zo voelde ik me na mijn studie niet. Ik weet waar ik mijn informatie kan vinden en heb meer kennis ontwikkeld.”

Visie op cultuureducatie schrijven

“Ik werk nog niet zo lang als CKV-docent in het speciaal voortgezet onderwijs, maar door corona kon ik geen muziekles geven, dus heb ik een andere taak gekregen. Het was best een gekke periode door corona, maar het heeft me veel kansen geboden op het gebied van cultuureducatie. Ik schrijf nu namelijk het plan van aanpak voor de subsidieaanvraag voor mijn school, waarin ik de visie en doelen voor cultuureducatie beschrijf. Dat sluit perfect aan bij CLICK.”, aldus Cynthia.

Niet alleen

“De workshops maakonderwijs, gesprekstechnieken en ondernemerschap zijn mij bijgebleven. Vooral het maakonderwijs kan ik goed inzetten in de klas. Eigenlijk zijn we gebombardeerd met veel informatie vanuit verschillende invalshoeken binnen CLICK. Dat zorgt voor eye-openers en ‘oh ja’-momenten bij mij”, zegt Cynthia. “Daarnaast heb ik door CLICK. minder het gevoel er alleen voor te staan. Als CKV-docent zit je toch een beetje op je eigen eilandje soms en door CLICK. merkte ik dat er veel meer mensen zijn die staan waar jij voor staat. Als vakdocent hoef je het niet alleen te doen, dat merk ik nu.”

Grote veranderingen en voorbeeldfunctie

“Mijn doel is om grotere veranderingen op mijn school op het gebied van kunsteducatie door te voeren. Goede cultuureducatie is in het speciaal voortgezet onderwijs zeldzaam, dus ik hoop dat onze subsidieaanvraag voor het versterken van cultuureducatie in het VMBO gaat lukken. Dan is onze school een inspiratiebron voor andere scholen. Daarnaast wil ik graag nieuwe informatie blijven opdoen, ik vind die inspiratie en het samen sparren binnen CLICK. heel fijn. Ik ben net afgestudeerd en wil me blijven ontwikkelen, nieuwe informatie opzuigen en geïnspireerd raken.

Sparren en netwerken

“CLICK. heeft mij vooral veel inspiratie geboden en meer zelfvertrouwen gegeven op het gebied van cultuur brede educatie. Ik heb meer sparring-partners gevonden en een mooi netwerk dat met me mee denkt. Dat gebeurt niet zo vaak, CLICK. heeft me veel gebracht.”


<< Meer verhalen van Cynthia.