// November 2019


“De belangrijkste redenen om mee te doen aan CLICK zijn voor mij: inspiratie opdoen, met anderen sparren en ideeën uitwisselen. Zo worden je projecten alleen maar beter”, vertelt Cynthia Martens, docent muziek in het speciaal - en voortgezet onderwijs, dirigent en student aan de docentopleiding muziek en bij de MusicalFactory volwassenen.


“Ik vind het belangrijk dat muziek (en kunst in het algemeen) niet als doel voor een goed cijfer wordt gezien, maar als een middel om je te ontwikkelen. Ik vind het belangrijker dat kinderen zichzelf leren presenteren, kunnen reflecteren op zichzelf en kunnen samenwerken, dan dat ze een toonladder uit hun hoofd kennen”, vertelt Cynthia. “Vorig jaar heb ik een scriptie geschreven over hoe je traumasensitief muziekles geven in kunt zetten als lesvorm in vluchtelingenkampen in Griekenland. Hierbij was muziek dus het middel en niet het doel op zich.” “Uit mijn onderzoek kwam naar voren dat je veel meer vanuit de behoefte van de groep waar je voor staat, kijkt hoe je de les insteekt, dan dat je een programma voorbereidt en je je daar strak aan houdt. In mijn lessen is dat de rode draad. Hierdoor krijg ik veel meer een band met de klas waar ik voor sta en weet ik ook beter hoe het mijn leerlingen gaat. Zeker bij muziek is het zo dat je je kwetsbaar moet opstellen: je zingt, improviseert, daar hoort een open sfeer bij, volgens mij”, aldus Cynthia. “Tijdens CLICK wil ik graag onderzoeken of er behoefte is om deze vorm van muziekonderwijs ook te integreren in het huidige muziekonderwijs. Misschien blijkt wel dat ik mijn lessen aan moet passen, maar ik ben vooral heel benieuwd hoe leerkrachten daar tegenaan kijken. Ik vind zelf dat ik een mooi product gemaakt heb en ik wil onderzoeken of het ook hier past.”


<< Meer verhalen van Cynthia.