top of page

'Anders naar je omgeving kijken, naar het verleden, heden en nu, daar draagt erfgoed aan bij'

In CLICK., het talentontwikkelingstraject Cultuureducatie in Brabant, werken leerkrachten en kunstvakdocenten samen aan het versterken van cultuureducatie in én rondom de school. Een persoonlijk traject, maar ook een manier om samen te ontdekken en van elkaar te leren. Binnen CLICK. organiseren de culturele partners ontmoetingen met de deelnemers. Een van die partners is Erfgoed Brabant. Rolf Vonk is medewerker Educatie bij Erfgoed Brabant en gaf een inspiratiesessie vanuit zijn rol.


“We prikkelen de deelnemers om op een andere manier naar hun omgeving te kijken, deze te verkennen. Zo laten we zien wat die omgeving vol erfgoed kan bijdragen aan hun vragen binnen CLICK. Ook geven we ze inzicht in hun ontwikkelvragen en laten zien dat er een mooie verbinding is tussen de disciplines binnen CLICK”, vertelt Rolf.


In de sessie die Rolf gaf, zette hij de werkwijze van Jan Rothuizen in: De Zachte Atlas. “Een hele populaire scholing die tijdens corona veel is toegepast.


Rothuizen maakt op de meest onverwachte plekken kleine schetsjes, dat doet hij vooral bij plekken die je niet snel zelf bedenkt. Het gaat daarbij om verwondering. Dat is heel goed toepasbaar op erfgoed; op een andere manier kijken naar materiële en immateriële zaken uit het verleden”, vertelt Rolf.


“Tijdens de sessie kregen de deelnemers eerst uitleg over de context van erfgoed en wat er allemaal onder valt. We zaten bij Willem Twee muziek en beeldende kunst in Den Bosch en hebben de deelnemers op pad gestuurd in het gebouw met een vel papier en potlood. De opdracht: ‘Teken iets dat je intrigeert, ga naar een plek die wat bij je oproept. Sommigen gingen in gesprek met mensen, anderen tekenden een detail van een gebouw.”


Betekenis geven aan historie

Die verschillende werkwijzen laten volgens Rolf meteen mooi zien wat erfgoed kan doen met mensen. “Erfgoed gaat over herinneringen, over associaties die jij met een plek hebt, jouw eigen verleden neem je altijd mee in je heden. Wat voor een betekenis geef jij aan een plek vol historie? Welke tradities leven er binnen erfgoed? Dat is allemaal van belang bij erfgoededucatie”, zegt hij.


“Er komen automatisch allerlei vragen omhoog tijdens zo’n opdracht. Erfgoed is dus een middel om dat aan te zetten. Op dezelfde plek tekenen twee mensen iets heel anders. Zo’n werkvorm kan in het onderwijs veel betekenen. Daarbij kijken we ook naar hoe kunst en erfgoed met elkaar zijn verweven. BIj erfgoedvorming laat je je verbeeldingskracht spreken, dat is de kunstzinnige kant. Daarnaast levert het mooie gesprekken op; erfgoed is niet alleen tastbaar, een historisch pand of een standbeeld, maar ook herinneringen, verhalen. Die multiperspectiviteit is heel belangrijk.”


Erfgoed is altijd tijd en locatiegebonden én mensgebonden, vertelt Rolf. “Iedereen beleeft erfgoed anders; het gaat erom hoe je het vanuit een tijdscontext beleeft en hoe je er nú naar kijkt. Vaak schuurt erfgoed en staat het onder druk, zeker in deze tijd. Daarom is een gesprek erover heel belangrijk. Binnen het onderwijs (en daarbuiten) biedt erfgoed mooie handvatten om elkaars cultuur en achtergrond beter te begrijpen en accepteren. Er is altijd een verbinding met het verleden, het nu en de toekomst.”


Burgerschap

“Burgerschap is steeds belangrijker in het onderwijs. Welke opvattingen en waarden leerlingen hebben, komen in het onderwijs vaak naar voren. Leerlingen hebben diverse achtergronden, nemen die mee de klas in. De morele dilemma’s, het burgerschap; daar gaat erfgoed heel erg over. Daarom is het ook zo’n essentieel onderdeel van het onderwijs. Zowel binnen het kunstonderwijs als bij andere vakken, als geschiedenis. Erfgoed gaat over nu, de context waarin we leven met objecten en opvattingen van het verleden en hoe we ons daartoe verhouden. Wat betekent het voor jou?”


Comments


EINDPRESENTATIES CLICK..png
bottom of page