// Zomer 2020


“De momenten met het cluster in CLICK. heb ik als heel waardevol ervaren”, vertelt Alexandra Martens. Ze is één van de zestien deelnemers die tien maanden geleden startte aan het ontwikkeltraject. Van kunstvakdocent en museumeducator tot aan basisschoolleerkracht; ieder startte met een eigen leervraag gericht op hoe ze samen cultuureducatie in én rondom de school kunnen verstevigen. Een lerend netwerk dat kennis deelt met elkaar en opdeed in masterclasses van professionals in de kunsteducatie. Waar staan de deelnemers nu? En wat gaan we de komende tijd nog van ze horen? Alexandra deelt haar ervaringen.


“Ik heb veel kennis opgedaan binnen CLICK. om zelf lessen te ontwerpen en mijn collega’s verder te helpen. Ik startte dit jaar met de onderzoeksvraag ‘Hoe kun je als leerkracht multidisciplinair en vakoverstijgend lesgeven binnen de thema’s die we hebben binnen school? Hoe doe ik dat op het gebied van drama, dans, fotografie en muziek?’”, vertelt Alexandra. “Op mijn school zoek ik de verbinding tussen diverse vakken, rondom een thema. Ik ben op zoek gegaan naar lessen waarin ik die verbinding tussen de vakken kon leggen. Dat heb ik dit jaar uitgeprobeerd met het thema ‘Pronkstukken’. De verbinding tussen muziek en schilderkunst en geschiedenis kon ik hierin goed verwerken.”

Verbinding tussen disciplines

“Ik zie de verbinding tussen disciplines nu meer dan voor CLICK. Laatst volgde ik een online webinar over de koppeling tussen thema’s en disciplines en na een kwartier dacht ik: ‘Dit weet ik allemaal al. Dit heb ik al geleerd bij CLICK. Het is echt een bewustwording geweest”, zegt Alexandra. “Daarnaast heeft de masterclass mediawijsheid me veel opgeleverd. Ik wilde drama met emotie koppelen in één van mijn lessen en door die masterclass heb ik het online element erin verwerkt. Normaal gesproken had ik die link niet gelegd, maar nu heb ik een activiteit met mijn leerlingen waarin ze leren dat emoties tonen in het echt heel anders is dan online.”

Modellen bestuderen

“Binnen mijn cluster bij CLICK. hebben we didactische modellen van de kunstvakken drama, muziek en dans bestudeerd. Daarin las ik dat je vanuit materie, vorm en betekenis een les kunt maken. We kijken allemaal vanuit een andere discipline naar die modellen en maken zo een les. Zo’n model zorgt voor een diepere laag in je les. Meer dan ik in eerste instantie had gedacht”, zegt Alexandra.

“Om de opgedane theoretische kennis in de praktijk te brengen, hebben we voor ons cluster een spel besteld. Daarin zitten kaarten die we na de zomer in onze klassen uittesten. De kaarten helpen ons bij het ontwikkelen van een cultuur les”, aldus Alexandra. “Ik ben me meer bewust geworden van die aansluiting tussen disciplines en hoop dat de kaarten me daarbij ondersteunen. Ik wil meer met drama doen en probeer dat dan uit. Dat is een proces voor mij, dat moet ik aangaan. Net als mijn leerlingen dat doen en het hoeft niet in één keer goed te gaan.”­­­

Houvast en een proces

“CLICK. heeft mij als persoon meer houvast gegeven op het gebied van cultuureducatie en ik vond de momenten met het cluster heel waardevol. Tegelijk met dit traject volgde ik nog een cursus voor startende leerkrachten en ik heb net een nieuwe baan, dus CLICK. heeft niet op de voorgrond gestaan. Ik ben heel blij dat ik het proces heb doorlopen, ook voor de leerlingen. Het is een mooie ervaring met goede masterclasses en ik heb kennis opgedaan die ik aan mijn collega’s over kan dragen. Fijn dat ik CLICK. mee mag maken. In de toekomst wil ik een opleiding tot dramaspecialist volgen. Daar wil ik meer mee doen, want ik heb gezien dat drama veel kan bijdragen aan talentontwikkeling.”


<< Meer verhalen van Alexandra.